Αυτοαξιολόγηση 2012 - "Ερωτηματολόγιο Επισκέψεων" Εκτύπωση

Διευρύνοντας το πεδίο των καινοτόμων δράσεων, επικεντρωθήκαμε στη συμβολή τους στην ενεργοποίηση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Το ερωτηματολόγιο που συντάξαμε στοχεύει στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή (της συμμετοχής του) στις δράσεις τις τάξεις του, ώστε να διαμορφώσει και να βελτιώσει τη συμπεριφορά και τη στάση του.

Ερωτηματολόγιο Επισκέψεων

Μπιλιούρη Αργυρή