Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011 00:00

Το σχολείο μας συμμετέχοντας στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και έχοντας τελειώσει τον τομέα της διερεύνησης, έχει μπει στον τομέα τον δράσεων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Έκθεση γενικής εκτίμησης, την Έκθεση συστηματικής διερεύνησης και ερωτηματολόγιο δασκάλων και μαθητών.

Τα ερωτηματολόγια για τον τομέα των καινοτόμων δράσεων είναι δημιουργία της Μπιλιούρη Αργυρής.

Το ερωτηματολόγιο για τον τομέα σχέσεων μαθητών είναι δημιουργία των : Λιακοπούλου Ελένη, Μπακάλη Στυλιανή και Φλεβάρη Δέσποινα.

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης

Ερωτηματολόγιο για τις σχέσεις των μαθητών

Ερωτηματολόγιο για δασκάλους

Ερωτηματολόγιο Μαθητών

Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης