«Αγαπώ τον τόπο μου» Εκτύπωση

Κυριακή , 1 Απριλίου, οι μαθητές της Β΄ τάξης ξενάγησαν τους γονείς τους στα αγάλματα της πόλης στα πλαίσια μιας πρότασης του Υπουργείου. Τους παρουσίασαν ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας, που είχαν υλοποιήσει με θέμα: «Μιλούν τα αγάλματα;». Μαζί μας ήταν ο κ. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών θεμάτων  και η Σχολική Σύμβουλος της Περιφέρειάς μας.

Οι μαθητές ήταν άψογοι ξεναγοί και οι γονείς υπάκουοι περιπατητές.

Η Διευθύντρια του Σχολείου