ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ; Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Μάιος 2011 18:32

Στα πλαίσια της συμμετοχής της Α΄ τάξης στον 3ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Διαγωνισμό : "Το ψηφιακό σχολείο", παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας την εργασία μας "ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ;".

ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ;