"Μαμά, έβαλες λαδάκι στο φαγητό;" - Δ΄ Τάξη Εκτύπωση
Κυριακή, 08 Ιούλιος 2012 19:20

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για το λάδι. Η διαθεματική προσέγγιση ενέπλεξε ποικίλα γνωστικά πεδία με τη Μεσογειακή διατροφή.

Μαμά, έβαλες λαδάκι στο φαγητό;

Μπακάλη Στέλλα