"Οι περιπέτειες του Οδυσσέα" - Γ΄ Τάξη Εκτύπωση
Κυριακή, 08 Ιούλιος 2012 19:28

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ασχολήθηκαν με την προσωπικότητα του Οδυσσέα και το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του.

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα