Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εκτύπωση
Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2011 18:55

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 2010, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2010.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Βλάσσης Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μητροσύλη-Τσεμπερά Γεωργία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πασέλη Χρυσούλα

ΤΑΜΙΑΣ: Κόκκορη Ευαγγελία

ΜΕΛΟΣ: Σταυρόπουλος Χρήστος

ΜΕΛΟΣ: Μήτσουλα Ελένη

ΜΕΛΟΣ: Ταραβίρας Γιώργος

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου.